KALENDAR ZA 2012.GOD.

auto karta Srbije
Razmera: 1:550 000
Dimenzije: 60 x 98cm

Cena sa PDV-om: 177.00 din

Sa metalnim lajsnama.


Intersistem Kartografija